Servicii - Activitati

 

Potrivit dispozitiilor legale in vigoare, biroul nostru poate desfasura urmatoarele tipuri de activitati:

- Punerea in executare a dispozitiilor cu caracter civil din titlurile executorii
- Notificarea actelor judiciare si extrajudiciare
- Comunicarea actelor de procedura
- Recuperarea pe cale amiabila a oricarei creante
- Aplicarea masurilor asiguratorii dispuse de instanta judecatoreasca
- Constatarea unor stari de fapt in conditiile prevazute de Codul de procedura civila
- Intocmirea proceselor-verbale de constatare, in cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de catre debitor, potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila
- Intocmirea, potrivit legii, a protestului de neplata a cambiilor, biletelor la ordin si a cecurilor,
dupa caz


Executari directe:
- Evacuari
- Incredintarea minorului sau stabilirea domiciliului minorului
- Vizitarea minorului
- Puneri in posesie, granituiri, servituti, predari de bunuri etc.


Executari indirecte:
- Urmarirea mobiliara si imobiliara a creantelor
- Popriri
- Protestul de neplata la cambie, bilet la ordin
- Constatarea unor situatii de fapt si inventarierea unor bunuri
- Procese-verbale de oferta reala
- Confiscari
- Orice alte acte sau operatiuni date de lege, in competenta biroului executorilor judecatoresti
- Consultatii in legatura cu procedura de executare silita

Competenta teritoriala stabilita in baza dispozitiilor Codului de Procedura Civila permite Biroului nostru sa efectueze procedurile de executare silita pe intreaga suprafata a Curtii de Apel Bucuresti, respectiv in:

Municipiul Bucuresti si in judetele: Ilfov, Teleorman, Giurgiu, Calarasi, Ialomita.

Servicii - Activitati

Executarea silita poate fi realizata de catre executorul judecatoresc prin mai multe proceduri, simultan sau succesiv, pana la realizarea dreptului...

Citeste mai mult...

Modele documente

Cerere de executare silita; Cerere participare la licitatie; Cerere restituire cautiune; Cerere comunicare notificare; Oferta reala de plata

Descarca modelele de documente...

Contact

Executori Judecatoresti  -  BEJA Catalin Visan si Manuel-Andrei Dorcioman

Romania Bucuresti,  sector 3;  str. I.C. Bratianu, nr. 39, bl. P6, sc. 2, et. 7, ap. 37
Mail: office@visan-dorcioman.ro 

Tel.: 0371 900 043 

Fax: 0372 009 485


 

www.visan-dorcioman.ro

Contacteaza-ne acum...