Recuperarea creanţelor, conform prevederilor legislative impune două condiţii:

1. creanţa trebuie să fie certă, lichidă şi exigibilă,

2. dreptul de a executa să fie constatat printr-un înscris, întocmit potrivit legii, numit titlu executoriu. Titlurile executorii, altele decat hotararile judecatoresti, pot fi puse in executare numai daca sunt investite cu formula executorie.

► categorii de înscrisuri, cărora legea le conferă caracterul de titluri executorii:

- hotărârile judecătoreşti,
- hotărârile arbitrale,
- hotărârile judecătoreşti străine,
- actele autentificate de notarul public,
- cambia, biletul la ordin şi cecul,
- actele de sancţionare contravenţională,
- contractele de credit bancar,
- contractele de credit ale instituţiilor financiare nebancare,
- contractele de leasing, contractul de garanţie reală mobiliară,
- contractul de arendă, titlul executoriu european pentru creanţele necontestate

Servicii - Activitati

Executarea silita poate fi realizata de catre executorul judecatoresc prin mai multe proceduri, simultan sau succesiv, pana la realizarea dreptului...

Citeste mai mult...

Modele documente

Cerere de executare silita; Cerere participare la licitatie; Cerere restituire cautiune; Cerere comunicare notificare; Oferta reala de plata

Descarca modelele de documente...

Contact

Executori Judecatoresti  -  BEJA Catalin Visan si Manuel-Andrei Dorcioman

Romania Bucuresti,  sector 3;  str. I.C. Bratianu, nr. 39, bl. P6, sc. 2, et. 7, ap. 37
Mail: office@visan-dorcioman.ro 

Tel.: 0371 900 043 

Fax: 0372 009 485


 

www.visan-dorcioman.ro

Contacteaza-ne acum...