Documente necesare

 

> Pentru declansarea unei proceduri de executare, creditorul trebuie sa depuna la biroul executorului judecatoresc urmatoarele acte:

- cererea de executare silita;
- titlul executoriu in original (investit cu formula executorie, daca este cazul);
- contravaloare cheltuieli procedurale (taxe postale, taxe extrajudiciare in vederea obtinerii informatiilor solicitate, etc.).

> Pentru comunicarea unei notificari prin posta sau prin agentul procedural din cadrul biroului nostru, notificantul trebuie sa depuna:

- notificarea in 3(trei) exemplare;
- cererea adresata executorului judecatoresc in 2(doua) exemplare;

Pentru notificarile care trebuie comunicate in regim de urgenta asiguram comunicarea prin agent procedural.

> Pentru participarea la o licitatie, persoanele interesate trebuie sa depuna la sediul Biroului pana la termenul stabilit pentru organizarea licitatiei, urmatoarele documente:

- dovada platii unei cautiuni reprezentand 10% din pretul de incepere a licitatiei pentru termenul respectiv. Cautiunea se consemneaza in contul de consemnare indicat de executor in publicatia de vanzare;
- cerere de participare la licitatie in care se va preciza oferta de cumparare, model pe care il veti regasi in sectiunea Modele documente
- copie act identitate, in cazul Persoanelor Fizice (cu procura autentificata notarial, imputernicire avocatiala, daca este cazul) iar in cazul Persoanelor Juridice, copie dupa certificatul de inmatriculare la Registrul Comertului, decizie asociati, mandat pentru persoana care reprezinta societatea.

Nu au obligatia de a depune cautiunea creditorii care au creante in rang util, potrivit ordinii de preferintasi persoanele care, impreuna cu debitorul, detin imobilul urmarit in proprietate comuna pe cote-parti.

Servicii - Activitati

Executarea silita poate fi realizata de catre executorul judecatoresc prin mai multe proceduri, simultan sau succesiv, pana la realizarea dreptului...

Citeste mai mult...

Modele documente

Cerere de executare silita; Cerere participare la licitatie; Cerere restituire cautiune; Cerere comunicare notificare; Oferta reala de plata

Descarca modelele de documente...

Contact

Executori Judecatoresti  -  BEJA Catalin Visan si Manuel-Andrei Dorcioman

Romania Bucuresti,  sector 3;  str. I.C. Bratianu, nr. 39, bl. P6, sc. 2, et. 7, ap. 37
Mail: office@visan-dorcioman.ro 

Tel.: 0371 900 043 

Fax: 0372 009 485


 

www.visan-dorcioman.ro

Contacteaza-ne acum...